evolution tài xỉu gaschoolstore | Click để nhập và nhận 308K

  Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
English English

evolution tài xỉu gaschoolstore

Địa chỉ: Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Email: [email protected]


Cơ quan Hải quan sẽ ấn định thuế nếu khai sai mã số hàng hóa

Tác giả : Admin | 18 - 05 - 2015 | 10:13 AM | 1756 Lượt xem

Trước đề nghị của Công ty TNHH Hoàng Hương về không truy thu thuế đối với mặt hàng nước hồng sâm NK, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện việc ấn định thuế.

Cơ quan Hải quan có quyền ấn định thuế đối với hàng hoá NK trong trường hợp người khai thuế khai sai mã số hàng hóa. Ảnh: T.Trang.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, việc phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC, Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính; và cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC và Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, mặt hàng nước hồng sâm (Korean Red Ginseng) phù hợp thuộc nhóm 22.02 "Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09", phân nhóm 2202.99 "- Loại khác", mã số 2202.90.30 "- Đồ uống không có ga khác dùng ngay không cần pha loãng".

Thuế suất của mặt hàng này sẽ căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi cho từng giai đoạn để áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi tương ứng.

Về ấn định thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29-11-2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20-11-2012 thì: Người nộp thuế có nghĩa vụ tự khai, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm về việc khai nộp thuế của mình (trong đó có việc tự xác định mã số hàng hóa) theo quy định tại Điều 7 và Điều 30.

Cơ quan Hải quan có quyền thực hiện ấn định thuế đối với hàng hoá NK trong trường hợp người khai thuế khai sai mã số hàng hóa dẫn đến khai thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại Điều 39.

Theo quy định tại Điều 41, Điều 92 Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện việc ấn định thuế. Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà chưa nộp số thuế ấn định thì DN bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan gồm: Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định".

Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Hoàng Hương căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại và nộp thuế đối với mặt hàng nước hồng sâm NK theo đúng quy định.


Tag:
 • ,
 • Share: 


  Đối tác của chúng tôi
  Thông tin chung

     Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
     (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

  Copyright 2014 evolution tài xỉu gaschoolstore | Click để nhập và nhận 308K